Zhuhai Symposium on Molecular Imaging (ISMI) 2020

Zhuhai International Symposium on  Translational Imaging (ISMI) 2019

No.177 Jida Jingshan Road, Xiangzhou District,

ZHUHAI MARRIOTT HOTEL

October 25th-27th, 2019

 

Contact Us

Contact Address: 52 East Meihua Road, Zhuhai, Guangdong Province, China

Contact Persons: Qian Lu, or Wenkai Zhang

Telephone: +86-756-2528106, +86-756-2528109

Email: administration@ISMIzhuhai.com